Honorary Professors

Clinical Professor (Honorary)
LAI Shiu Ming Jimmy
LIU ChristopherYOUNG Lerrmann Alvin
LAM Shun Chiu Dennis
TSO On Man Mark
YUEN Kwok Lai Hunter
LI Wai Tat Walton
JHANJI Vishal

Honorary Professor
SUN Xinghuai
WANG Ningli
ZHANG Mingzhi